Verzekering

Standaard ben je via ons WA + Casco verzekerd met een eigen risico van 150 euro
per gebeurtenis. Bij cabrio’s en auto’s met een consumentenprijs boven 75.000 euro
ligt het eigen risico op 225 euro per gebeurtenis. Je verzekering dekt ook alle
accessoires tot 450 euro die in het leasecontract zijn vermeld. De standaard
persoonsongevallen inzittendeverzekering biedt een eenmalige vergoeding van
10.000 euro bij overlijden en 20.000 euro bij blijvende invaliditeit.

Alarm

Bij SUV’s en auto’s duurder dan 75.000 euro is een klasse IV-alarm met ID verplicht.
Voor auto’s met een consumentenprijs boven de 45.000 euro is een klasse III-alarm
voldoende. De kosten voor een alarm kun je laten meenemen in het leasetarief.