Disclaimer

Hoewel Bright Lease de uiterste zorg besteedt aan controle op de juistheid van op deze site gebruikte gegevens en informatie, kan zij geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid accepteren voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens, weglatingen in de inhoud, typografische of andere fouten. Op aanbiedingen, voorstellen en offertes zijn de Bright Lease algemene bepalingen van 01/11 van toepassing. Op verzoek zenden wij u deze graag toe.

Gepubliceerde C02 waarden zijn conform opgave fabrikant en kunnen zonder aankondiging wijzigen. Aan deze waarden kunnen nadrukkelijk geen rechten worden ontleent. Voor de exacte CO2 waarde en dus het van toepassing zijnde bijtellingstarief, voor een specifiek kenteken of auto verwijzen wij u naar https://ovi.rdw.nl/

Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen, aanbiedingen en prijzen) zijn dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud. Deze informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Bright Lease worden gewijzigd.